Còn hàng
Thoảng Hương Sen
Thoảng Hương Sen

Thoảng Hương Sen

Status: Stocking
Author/Brand: DO HONG NGOC
Type: Phật Giáo
Content is updating... [See details]
84.000₫
Quantity:


Details

Khai thị là để ngộ nhập. Nhập về đâu? Về Như Lai tạng, về bào thai Như Lai. Về Chơn tâm thường trú. Về thể tánh tịnh minh. Nhưng, không chỉ vậy. Nhập còn là nhập thế. Đóa sen không chỉ nhập vào cõi Phật mà còn nhập vào cõi bùn nhơ giữa chốn Ta-bà: Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Từ nghìn xưa cũ. Đóa sen của thiên thu vẫn lung linh giữa gió và nước, như tủm tỉm cười, thoảng ngát hương thơm... Sen vậy đó. Tìm kiếm đâu xa... (BS. Đỗ Hồng Ngọc) Thở một hơi thở. Ấy là thiền. Thở vào và thở ra. Chỉ có vậy mà vô vàn, mà ""nói không được"" (bất khả thuyết). Không ai có thể thở giùm ai được. Mỗi người phải tự thở cho chính mình. Mỗi người phải ""nương tựa vào chính mình"". Có Sư phụ đó, nhưng Sư phụ không thể thở giùm mình được, không thể thiền giùm mình được. (Trích Thiền là gì?)

Product Reviews

GUI-10

Instant discount 10% - Code applies to when buying GUINNESS products from 2 or more

SALE-70

Instant discount 70K CZK - Code applies to orders from 1,000,000 VND

M200

Instant discount 200K CZK - Code applies to orders from VND 3,000,000

M400

Instant discount 400K CZK - Code applies to orders from VND 5,000,000


Copyright belong to Phuong Nam Book. Provided by Sapo.
English book English book English book English book English book English book